Skip to main content

Basic courses

Immunteknologi, KIMN01 (former KIM015)

Kursens mål

Kursen mål är att ge en introduktion till immunsystemet och dess praktiska tillämpningar både på cellulär och molekylär nivå.

Kursmoment

Kursen kommer att belysa bland annat följande moment.

 • grundläggande immunologi, inklusive både immunologiskt aktiva cellulära system
 • immunsystemets molekyler och deras interaktioner
 • utveckling av immunologiska reagenser, framförallt monoklonala antikroppar
 • immunologiskt baserade kemiska testmetoder
 • testsystem i cellulär immunologi
 • biomedicinska aspekter av immunologi, inkl. tumörimmunologi och immunologisk terapi
 • molekylärbiologiska metoder för att modifiera immunologiska reaktioner/specificiteter, så kallde genetisk ingenjörskonst
 • industriella tillämpningar av immunologin

Undervisningen omfattar schemalagda föreläsningar, gruppövningar genom problembaserat lärande, laborationer och demonstrationer.

Godkänd kurs

För godkänt betyg fordras deltagande i gruppövningar, godkänd skriftlig tentamen samt fullgjord laborationskurs.

Poäng: 7.5  högskolepoäng.

Kurskod:KIMN01 (tidigare KIM015).

Kurstid: Mars-maj (deltid/dagtid).

Förkunskaper: Biokemi allmän kurs eller motsvarande.

Studenter: Max 48 studenter. Alternativobligatorisk för MBIO1. Valfri för B4pt, N4. Om du inte går på något relevant civilingenjörsprogram så kontakta LTH:s kansli för att söka kursen som specialstudent.

Upplysningar

Närmare upplysningar ges av och kursledare Kathrin Zeller på Institutionen för Immunteknologi.

Telefon 046-222  96 78.

Page Manager: jana.hagman@immun.lth.se | 2021-03-05

Vad tycker studenter som tog kursen 2013?

Question: Would you recommend others to take the course, or not?

 • Ja! Det var enväldigt intressant, bra och givande kurs.

 • Yes, if they like immunology.

 • Kursen är mycket intressant och lärorik!

 • Ja, bra bredd och relevanta tekniker.

 • Yes, very interesting content!

 • Yes, although I read [..] I think it is very good to have knowledge about these vital parts of our body. Also the technology part was interesting.

 • Yes I have learned a lot during the course.

 • Ja! Mycket intressant ämne och spännande forskning pågår!

 • Yes because it is the best course I have done so far with many interesting segments.

 • Yes, overall very interesting, was nice to have the labs at BMC department.

 • Yes, well structures, teachers know a lot.

 • Yes, it's an interesting course.

 • Ja, blandningen av fysiologi och applikation gör att man får en god förståelse för ämnet.

 • Yes, interesting & fun course.

 • Yes, extremely interesting.

 • Yes; I learnt a lot. Others can also benefit.

 • Yes, it is interesting and you learn a lot.

 • Yes because it's a very complete and technological course.

 • Very interesting course!

 • Yes, but it is quite hard without any immunological knowledge before.

 • Ja, den är intressant och har ett upplägg som visar att de förstår svårigheter och ger bra inlärning.

 • Ja, det är roligt och intressant. Även om man inte kommer ägna sig specifikt åt området är det teknik som är nyttig att förstå.

 • I strongly recommend, as it seems to be critical area of science in a future development.

 • Yes, because it is interesting.

 • Ja, det är mycket ny kunskap som ges av kursen, bra upplägg, intressanta labbar med nya moment.

 • Yes, if they have a background in this area.

 • Ja, om man har bra förkunskaper, annars är det svårt att hänga med.

 • Yes you learn a lot.

 • Not unless they were very interesting in this topic and only if they had previously done courses in this, as it is a very difficult course to do.

 • Ja, intressant område.