Skip to main content

May, 2007

– Published

Dr. Malin Lindstedt and Prof. Carl Borrebaeck were awarded a grant from Vinnova for a project entitled "Utveckling av ny vaccinprincip baserad på intracellulär antigenfrisättning från nanopartiklar"