lunduniversity.lu.se

Immunotechnology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Old exams

Gamla tentor

Här kan du ladda ner gamla tentor i pdf-format.

  1. Våren 2010
  2. Våren 2011

Tänk på att undervisningen av vissa moment kan ha förändrats över tiden, så att vissa frågor behandlas mer eller mindre ingående under den nu pågående kursen.

Page Manager: