lunduniversity.lu.se

Immunotechnology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Kursutvärderingar

Varje år utför vi två kursutvärderingar på kursen Immunteknologi (KIM015), dels en intern kursutvärdering samt en CEQ kursutvärdering (förenklad).

Här kan du ladda hem de senaste årens kursutvärderingar, och se vad tidigare studenter tyckte om kursen.

Kursutvärderingarna är ett viktigt verktyg i vårt ständiga arbete att förbättra kursen.

Här kan du ladda hem tidigare kursutvärderingar;

 

Närmare upplysningar och kursledare: Inst. för Immunteknologi, Christer Wingren, tel 046-222 4323

  

Page Manager: