lunduniversity.lu.se

Immunotechnology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Advanced courses

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet immunteknologi.

Kursen kommer att belysa bl.a. följande moment:  

  • ge fördjupade teoretiska och experimentella kunskaper i det specifikt valda projektområdet.
  • ge insikt i arbetsgången i ett forskningsprojekt.
  • ge insikt i hur en forskargrupp arbetar.
  • hur man planerar, genomför och rapporterar avsett projekt.
  • hur man söker, bearbetar och sammanställer relevant information.
  • hur man integrerar och använder kunskaper som förvärvats under kurser inom det aktuella utbildningsprogrammet.

Kursen är indelad i 2 delar, en fokuserad på projektplanering och experimentell verksamhet, och den andra på teoretiska litteratur studier samt rapportskrivning.

För godkänt betyg fordras i en forskargrupp genomfört projekt samt godkänd skriftlig rapport och muntlig redovisning av projektet.

Poäng: 15  högskolepoäng.

Kurskod: KIMN05 (former KIM410) (KKK000).

Kurstid: Året om (heltid/dagtid)

Förkunskaper: Grundkurs i Immunteknologi (KIMN01 or KIM015). Genomgånget basblock. Minst 80 poäng avklarade.

 

Exempel på tidigare projekt:

  • Linn Antberg. (2007) Design of recombinant antibody microarrays for membrane protein profiling of cell lysates.
  • Karolina Olsson. (2007) Design of recombinant antibody microarrays for urine proteome analysis.

 

Närmare upplysningar och kursledare: Inst. för Immunteknologi, Fredrik Levander, tel 046-222 38 35

Page Manager: